Home | Algemene Voorwaarden

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Definities

1. Webiu; Webiu gevestigd te Nijkerk onder KVK-nummer 68377576.

2. Klant; diegene met wie Webiu een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen; webiu en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/producten door of namens Webiu. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden